Kon Rẫy nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Thời gian qua, UBND huyện Kon Rẫy quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình xây dựng NTM). Qua đó, góp phần đem lại những kết quả tích cực về kinh tế- xã hội khu vực nông thôn ...
Nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Qua 13 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã đạt được những kết quả tích cực,bộ mặt nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp, kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi cơ bản được đảm bảo; văn hóa, y tế, giáo dục được quan ...

Tin nổi bật Tin nổi bật