TTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
1Võ Văn LươngChủ tịch 0914080157 luongvv.kry@kontum.gov.vn
2Nguyễn Văn ThủyPhó chủ tịch 0905273602 thuynv.kry@kontum.gov.vn
3Đinh Thị Hồng ThuPhó chủ tịch 0326854779 thudth.kry@kontum.gov.vn
4Trần Khắc HàChánh văn phòng 0914080160 hatk.kry@kontum.gov.vn
5Nguyễn Văn ChiếnPhó chánh văn phòng 0981308123 chiennv.kry@kontum.gov.vn 
6Lê Văn Cẩm ThiPhó chánh văn phòng0973393579 thilvc.kry@kontum.gov.vn
7Huỳnh Quốc Thái  Phó chánh văn phòng 0972579777thaihq.kry@kontum.gov.vn
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
1Nguyễn Xuân TrungTrưởng phòng 0979602299 trungnx.kry@kontum.gov.vn
2Đinh Ngọc HảiPhó trưởng phòng  0986204999  haidn.kry@kontum.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG
1Lê Quang ChínhTrưởng phòng 0988624555chinhlq.kry@kontum.gov.vn
2Lê Hữu PhướcPhó trưởng phòng 0987727279phuoclh.kry@kontum.gov.vn
  Phó trưởng phòng  
Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện
1Trần Minh QuangGiám đốc 0905593598 quangtm.kry@kontum.gov.vn
Trung tâm GDNN-GDTX huyện
1Võ Duy NgọcGiám đốc 0977965567ngocvd.kry@kontum.gov.vn
2Phạm HoàngPhó Giám đốc 0974355505hoangp.kry@kontum.gov.vn
3Huỳnh Tấn CôngPhó Giám đốc 0345333233conght.kry@kontum.gov.vn
Trung tâm DVNN
1Nguyễn Duy BắcGiám đốc 0982705779bacnd.kry@kontum.gov.vn
Phòng Tài nguyên và Môi trường
1Nguyễn HùngTrưởng phòng 0905316773hungn.kry@kontum.gov.vn
2Võ Tuấn QuânPhó trưởng phòng 0982915007quanvt.kry@kontum.gov.vn 
3Đinh Thị Xuân LanPhó trưởng phòng 0862015779thaihq.kry@kontum.gov.vn
Phòng Lao động TB&XH
1Phan Đình HiếuTrưởng phòng0979707188 hieupd.kry@kontum.gov.vn
2Lê Văn DẫuPhó trưởng phòng 0974785135daulv.kry@kontum.gov.vn
Phòng GD&ĐT
1Nguyễn Minh TriTrưởng phòng0908157271  trinm.kry@kontum.gov.vn
2Nguyễn Thị Bích PhượngPhó trưởng phòng 0984582396phuongntb.kry@kontum.gov.vn
Phòng Dân tộc
1Đào Đức TiếnTrưởng phòng 0973790579 tiendd.kry@kontum.gov.vn
2Nay Y KhánhPhó trưởng phòng 0989885153 khanhny.kry@kontum.gov.vn 
Phòng Nội Vụ
  1Trần Quốc Bảo                    Trưởng phòng               0985222776   tqbao.hukry@kontum.gov.vn    
 2 Tào Văn HiệpPhó trưởng phòng       0918298950 hieptv.kry@kontum.gov.vn       
3Trần Thị XuânPhó trưởng phòng0966989944 xuantt.kry@kontum.gov.vn      
Phòng Nông nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
  1  A VaiTrưởng phòng      0326236325   vaia.kry@kontum.gov.vn 
 2 Đinh Hồng Thắng    Phó trưởng phòng        0917321279 thangdh.kry@kontum.gov.vn    
3Nguyễn Trọng Phấn         Phó trưởng phòng 0972335777 phannt.kry@kontum.gov.vn   
Phòng Thanh Tra Huyện
  1  Cao Xuân Tân                    Trưởng phòng        0906575778    tancx.kry@kontum.gov.vn       
 2 Nguyễn Đức DươngPhó trưởng phòng        0944460328 duongnd.kry@kontum.gov.vn  
Trung Tâm Mội Trường Và Dịch Vụ Đô Thị
  1  Lê Đình Phương                Giám đốc                      0905247599    phuongld.kry@kontum.gov.vn  
 2 Lê Duy MạnhPhó Giám đốc        0972080786 manhld.kry@kontum.gov.vn     
Phòng Tư Pháp
  1  Trần Minh Tiến                   Trưởng phòng               0988592749     tientm.kry@kontum.gov.vn      
Phòng Văn Hóa - Thông Tin
  1  Phạm Viết Thạch               Trưởng Phòng               0935785899     thachpv.kry@kontum.gov.vn   
  Phó Trưởng Phòng              
Ban Quản lý Đầu Tư & Xây Dựng Huyện
  1   Trần Văn Hiển                  Giám đốc                    0905778959    hientv.kry@kontum.gov.vn  
2 Trần Công Thức  Phó Giám đốc 0965248249 thuctc.kry@kontum.gov.vn