Tổ chức bộ máy:

 

          - Ông: Trần Đồng, HUV - Bí thư Huyện đoàn

            Email: dongtran1188@gmail.com                  SĐT: 0843000779

          - Bà : Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Huyện đoàn

           Email: Thuthuy90kt@gmail.com                      SĐT: 0966512766