Tổ chức bộ máy:

 

          - Bà: Phạm Thị Ngọc Hà, HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện

             Email: phamthingocha1977@gmail.com                  SĐT: 0914470819

          - Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy                                          Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện

            Email: thuthuy90kt@gmail.com                                 SĐT: 0966512766