Tổ chức bộ máy:

 

          - Bà: Phạm Thị Ngọc Hà, HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện

             Email: phamthingocha1977@gmail.com                  SĐT: 0914470819

          - Bà: Đinh Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện

            Email: xuanlankr@gmail.com                                      SĐT: 0862015779