Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
Phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, trong những năm qua, trên địa bàn huyện Kon Rẫy có nhiều tấm gương cựu chiến binh luôn đi đầu gương mẫu trong các phong trào, đặc biệt làm kinh tế giỏi. Tiêu biểu là cựu chiến binh Đoàn Văn Thường ở thôn 3, thị trấn Đăk RVe.
Kon Rẫy đẩy mạnh phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”
Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là 1 trong 3 phong trào thi đua lớn, trọng tâm do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Trên cơ sở bám sát các Nghị quyết, Chương trình, Đề án liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, ...
Kon Rẫy Chú trọng phát triển cây dược liệu
Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, khí hậu, thời gian qua, huyện Kon Rẫy chú trọng phát triển cây dược liệu theo chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Đề án về phát triển cây dược liệu của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, bước đầu mang lại những tín hiệu đáng mừng.

Tin nổi bật Tin nổi bật