Kon Rẫy: Dân vận hướng về cơ sở
Tập trung hướng về cơ sở, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; và gần đây là triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” và Chỉ thị số ...
Thực hiện tốt chủ trương bí thư đồng thời là trưởng thôn
Thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, góp phần tinh gọn bộ máy, triển khai nhiệm vụ nhanh và kịp thời hơn. Vì các nghị quyết của chi bộ được đưa ra thảo luận sát thực tế, được người dân đồng tình bởi nhất quán trong chỉ đạo và triển khai thực hiện.
Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới theo Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW trên địa bàn huyện Kon Rẫy
Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW trên địa bàn huyện đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ và vai trò giám sát ...

Tin nổi bật Tin nổi bật