Kon Rẫy: Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh về học Bác.
Kon Rẫy: Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh về học Bác.
Sáng ngày 10/5/2022, Huyện ủy Kon Rẫy tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có các ...
Đảng uỷ xã Đăk Tơ Lung tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh về học Bác.
Đảng uỷ xã Đăk Tơ Lung tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh về học Bác.
Sáng ngày 27/4/2022, Đảng ủy xã Đăk Tơ Lung tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh về học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị ...
Xã Tân Lập tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh về học Bác.
Xã Tân Lập tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh về học Bác.
Chiều ngày 25/4/2022, Đảng ủy xã Tân Lập tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh về học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có ...
Đảng ủy xã Đăk Tờ Re tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng.
Đảng ủy xã Đăk Tờ Re tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng.
Thực hiện Công văn số 794-CV/HU, ngày 01/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về tổ chức nghiên cứu, học tập,  phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng”; và Kế hoạch số 44-KH/ĐU, ngày 06/4/2022 của Đảng ủy xã Đăk Tờ ...
Đảng bộ xã Đăk Tơ Lung làm theo Bác từ những việc cụ thể
Đảng bộ xã Đăk Tơ Lung làm theo Bác từ những việc cụ thể
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Đảng bộ xã Đăk Tơ Lung đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, đưa việc học tập và làm theo tư ...
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022
Quang cảnh Hội nghịTại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Quang - UVBTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã thông qua báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và ...
Bí thư chi bộ thôn gương mẫu
Bí thư chi bộ thôn gương mẫu
Gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tích cực vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, A Rênh – Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Kon Jri Pen, xã Đăk Tờ Re (huyện Kon Rẫy) đã góp phần làm thay đổi ...
Bí thư Chi bộ gương mẫu, trách nhiệm
Bí thư Chi bộ gương mẫu, trách nhiệm
“Nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu trong các phong trào và đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương” là lời nhận xét của Bí thư Đảng ủy thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy khi nói về anh Đinh Văn Phúc, người dân tộc Hre, sinh năm 1986 - Bí thư Chi ...

Tin nổi bật Tin nổi bật