Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ là một chủ trương đúng đắn, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngay sau khi có Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị và Chuyên đề của Tỉnh ...
Bế giảng lớp nhận thức về Đảng đợt I năm 2023
Chiều ngày 14/02/2023, Trung tâm Chính trị huyện Kon Rẫy phối hợp với các cơ quan Tham mưu, giúp việc Huyện ủy tổ chức Bế giảng lớp nhận thức về Đảng đợt I năm 2023. Tham dự bế giảng có các đồng chí đại diện lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện Kon Rẫy, các cơ quan Tham mưu, giúp việc Huyện ủy và 48 ...
Về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
Trong khi chờ Ban Bí thư Trung ương ban hành Quy định về sử dụng Đảng kỳ và hình ảnh Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng Đảng kỳ và hình ảnh Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam, biểu tượng “Búa - Liềm” theo quy cách sau…
Một số kết quả về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện năm 2022.
Trong năm 2022, Đảng bộ huyện Kon Rẫy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn huyện và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác như: công tác tuyên giáo, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công ...

Tin nổi bật Tin nổi bật