Kết nạp đảng viên mới cho học sinh bậc THPT
Ngày 5-6/6, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và Trường THPT Chu Văn An huyện Kon Rẫy đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 6 quần chúng là học sinh lớp 12 vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đảng bộ huyện Kon Rẫy: Học tập và làm theo Bác là một nhiệm vụ trọng tâm
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy đã lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ trong toàn đảng bộ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là một trong ...

Tin nổi bật Tin nổi bật