- Bà: Đinh Thị Thuận, HUV - Chủ tịch LĐLĐ huyện

            Email: thuankonray@gmail.com                           SĐT: 0975362077, 02603824180

          - Ông : Nguyễn Hồng Phúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện

           Email: phuckt81@gmail.com                                   SĐT: 0963063379

                       congdoankonray@gmail.com