Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022
Toàn cảnh buổi làm việc          Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; theo đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao chủ trì nghiên cứu Đề tài khoa học cấp tỉnh với nội ...
Liên đoàn lao động huyện Kon Rẫy tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 9
Liên đoàn lao động huyện Kon Rẫy tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 9
Toàn cảnh buổi làm việc          Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; theo đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao chủ trì nghiên cứu Đề tài khoa học cấp tỉnh với nội ...
Phiên họp triển khai nhiệm vụ năm 2022
Phiên họp triển khai nhiệm vụ năm 2022
Toàn cảnh buổi làm việc          Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; theo đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao chủ trì nghiên cứu Đề tài khoa học cấp tỉnh với nội ...
Cụm thi đua số I tổ chức hội nghị ký kết thi đua năm 2022
Cụm thi đua số I tổ chức hội nghị ký kết thi đua năm 2022
Toàn cảnh buổi làm việc          Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; theo đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao chủ trì nghiên cứu Đề tài khoa học cấp tỉnh với nội ...
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ 7, khoá XIX
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ 7, khoá XIX
Toàn cảnh buổi làm việc          Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; theo đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao chủ trì nghiên cứu Đề tài khoa học cấp tỉnh với nội ...
Ra mắt mô hình câu lạc bộ điểm sinh hoạt văn hoá của dân tộc Bahnar
Ra mắt mô hình câu lạc bộ điểm sinh hoạt văn hoá của dân tộc Bahnar
Toàn cảnh buổi làm việc          Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; theo đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao chủ trì nghiên cứu Đề tài khoa học cấp tỉnh với nội ...
Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng văc xin Covid-19
Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng văc xin Covid-19
Toàn cảnh buổi làm việc          Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; theo đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao chủ trì nghiên cứu Đề tài khoa học cấp tỉnh với nội ...
Kon Rẫy phát triển cây ăn quả vượt chỉ tiêu đề ra
Kon Rẫy phát triển cây ăn quả vượt chỉ tiêu đề ra
Toàn cảnh buổi làm việc          Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; theo đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao chủ trì nghiên cứu Đề tài khoa học cấp tỉnh với nội ...
Khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Toàn cảnh buổi làm việc          Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; theo đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao chủ trì nghiên cứu Đề tài khoa học cấp tỉnh với nội ...
Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2021
Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2021
Toàn cảnh buổi làm việc          Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; theo đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao chủ trì nghiên cứu Đề tài khoa học cấp tỉnh với nội ...

Tin nổi bật Tin nổi bật