Kế hoạch tổ chức tháng hành động vì bình đẳng giới
Kế hoạch số: 147/KH-UBND, ngày 13/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bảo lực trên cơ sở giới năm 2021
Kế hoạch tổ chức cuộc thi của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch
Kế hoạch số 111/KH- SVHTTDL-LĐLĐ ngày 3/11/2021 của Sở Văn hóa, thể thao & Du lịch tỉnh Kon Tum về tổ chức cuộ thi "sáng tạo clip hướng dẫn tập thể dục giữa giờ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum" năm 2021
Quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung
Quyết định số 413/QĐ-UBND, ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Tin nổi bật Tin nổi bật