Kế hoạch tổ chức cuộc thi của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch
Kế hoạch tổ chức cuộc thi của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch
Kế hoạch số 111/KH- SVHTTDL-LĐLĐ ngày 3/11/2021 của Sở Văn hóa, thể thao & Du lịch tỉnh Kon Tum về tổ chức cuộ thi "sáng tạo clip hướng dẫn tập thể dục giữa giờ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum" năm 2021

Tin nổi bật Tin nổi bật