A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 4581/UBND-KGVX

Công văn số 1575/UBND-VX, ngày 27/12/2021 của UBND huyện Kon Rẫy về triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 4581/UBND-KGVX

Chi tiết tinCV 1575.pdf

Tin liên quan