A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Qua 13 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã đạt được những kết quả tích cực,bộ mặt nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp, kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi cơ bản được đảm bảo; văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư, nâng cấp mở rộng từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội vùng nông thôn.

Các đồng chí lãnh đạo trao Quyết định cho 05 thôn làng đạt chuẩn nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đến nay, toàn huyện có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; 02 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 05 thôn, làng đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí thôn, làng xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong thời gian tới, huyện Kon Rẫy tập trung chỉ đạo và hỗ trợ, khuyến khích Nhân dân các xã đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với chỉnh trang đô thị. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo để nâng cao đời sống Nhân dân. Duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt được trong xây dựng nông thôn mới.


Tác giả: Lâm Hiền ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật