Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch 1877/KH-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 85-KH/HU ngày 22/8/2022 của Huyện ủy...
Số hiệu 128 /KH-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày hiệu lực 29/09/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch Người ký Võ Văn Lương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch 1877/KH-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 85-KH/HU ngày 22/8/2022 của Huyện ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Văn bản liên quan