Tiêu đề văn bản Công văn v/v chuẩn bị các nội dung liên quan để phục vụ kiểm tra, chấm điểm công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2022
Số hiệu 1455 /UBND-NC Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 02/12/2022
Ngày hiệu lực 02/12/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký Đinh Thị Hồng Thu
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan