A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Kế hoạch số 139/KH-UBND, ngày 5/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về tiếp tục thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện

Tải về xem nội dung


Tập tin đính kèm

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật