A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V/v tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp không chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19

Công văn số : 454/UBND-VX, ngày 10/5/2021 của UBND huyện Kon Rẫy v/v tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật