A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Về việc Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị theo Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Thông báo Về việc Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị theo Quyết định số111/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum


Tập tin đính kèm

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật