A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc kiểm kê, kê khai đất đai, nhà cửa trong phạm vi giải phóng mặt bằng

Thông báo số 89/TB-HĐBT, ngày 24/8/2021 về việc kiểm kê, kê khai đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu bị thiệt hại nằm trong phạm vị GPMB công trình tuyến kênh chính và tuyến kênh chính tây thuộc dự án hồ chứa nước Đăk Pokei (Hạng mục hệ thống kênh, đường phục vụ thi công hệ thống kênh và hệ thống cấp nước sinh hoạt) - đợt 2

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật