A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo kết quả kì họp lần thứ nhất HĐND thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo số 44/TB-HĐND, ngày 22/6/2021 của Hội đồng nhân dân thị trấn Đăk Rve về kết quả kì họp lần thứ nhất HĐND thị trấn khóa XII, ngày 2021-2026

Tin liên quan