A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết luận thanh tra

Kết luận số 02/KL-TTr, ngày 23/8/2021 của Thanh tra huyện Kon Rẫy về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý ngân sách, tài chính kế toán, sử dụng kinh phí được nhà nước giao hàng năm chi cho hoạt động thường xuyên, chi chương trình mục tiêu, chi đầu tư XDCB, mua sắm tài sản, quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý sử dụng các khoản thu được để lại theo quy định của Nhà nước, chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai, việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại UBND xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật