A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Sáng 31/3, Văn phòng HĐND - UBND huyện tổ chức tập huấn Quy trình thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Quang cảnh buổi bập huấn

Tham dự buổi bập huấn có cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia vào quy trình giái quyết thủ tục hành chính của các ban ngành thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn.

 Theo Chương trình tập huấn, các học viên sẽ được các báo cáo viên truyền đạt, hướng dẫn 03 chuyên đề: Chuyên đề 1: Quy trình thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; Chuyên đề 2: Sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum; Chuyên đề 3: Quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo các nội dung tại Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum. Hướng dẫn tuyên truyền, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thanh toán trực tuyến; ứng dụng Zalo theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

 Thông qua lớp tập huấn nhằm tạo sự thống nhất về quy trình và cách sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được tạo thành trên cơ sở Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa liên thông trên địa bàn./. 


Tác giả: Lâm Hiền – Thành Trung(Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan