Huyện Kon Rẫy đã giải quyết 414 hồ sơ trong tháng 4
Trong tháng 4/2024, huyện Kon Rẫy tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tin nổi bật Tin nổi bật