Xã Đăk Tơ Lung: Làm tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính
Nhằm thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, ngay từ đầu năm 2022, UBND xã Đăk Tơ Lung đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo bộ phận một cửa, cán bộ phụ trách làm tốt nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính, không để hồ sơ quá hạn đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp.
Hội nghị tập huấn đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Sáng ngày 6/10/2022, Công an huyện phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức Hội nghị tập huấn đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Tạo điều kiện thuận lợi công tác giải quyết thủ tục hành chính
Xã Đăk Kôi là một xã Đặc biệt khó khăn của huyện Kon Rẫy, Nhằm tạo điều kiện giúp bà con nhân dân trên địa bàn xã, thời gian qua các cấp lãnh đạo  xã Đăk Kôi chỉ đạo cán bộ một cửa, nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuân lợi  cho các cá nhân tổ chức trong giải quyết các thủ tục ...
Xã Đăk Kôi làm tốt công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2022
Nhằm triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, từ đầu năm đến nay UBND xã Đăk Kôi đã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để không ngừng nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng với yêu cầu phục vụ cho người dân trên ...
Trang TTĐT huyện: Nâng cao chất lượng đối thoại
Nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin, nâng cao chất lượng đối thoại giữa công dân, doanh nghiệp với các cơ quan chức năng nhà nước trên địa bàn huyện. Kể từ ngày 15/8/2022, Trang Thông tin điện tử (TTĐT) huyện đã mở chuyên mục CÔNG DÂN – DOANH NGHIÊP.
Sửa dụng chữ ký số tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
Thực hiện chữ ký số để số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết  thủ tục hành chính (TTHC) trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Ủy ban nhân dân huyện đã đề nghị Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin đăng ký và cấp chữ ký số cho công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn huyện.
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ số cải cách hành chính năm 2021; đánh giá thực trạng môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh của huyện Kon Rẫy năm 2021.
Chiều ngày 28/7/2022, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ số cải cách hành chính năm 2021; đánh giá thực trạng môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh của huyện Kon Rẫy năm 2021.
Tập huấn thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính
Sáng 31/3, Văn phòng HĐND - UBND huyện tổ chức tập huấn Quy trình thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.
Kon Rẫy: Phấn đấu xây dựng chính quyền điện tử
Thực hiện Kế hoạch số 3894/KH-UBND, ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND huyện Kon Rẫy đã thành lập Ban chỉ đạo về Chính quyền điện tử (CQĐT) huyện để chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ...

Tin nổi bật Tin nổi bật