Ban tổ chức Hội thi Cải cách hành chính họp triển khai nhiệm vụ
Sáng ngày 12/9/2023, Ban tổ chức Hội thi Cải cách hành chính huyện Kon Rẫy năm 2023 đã tiến hành họp để triển khai Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2023 của UBND huyện. Đồng chí Đinh Thị Hồng Thu – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức Hội thi Chủ trì.

Tin nổi bật Tin nổi bật