Công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính nhà nước năm 2022
Công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính nhà nước năm 2022
Chiều ngày 18/2, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kế quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) nhà nước các Sở, ngành, các huyện, thành phố năm 2021 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2022.

Tin nổi bật Tin nổi bật