A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2024

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2024, UBND huyện Kon Rẫy tập trung vào các nhiệm vụ: Triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024; chủ động chia sẻ sáng kiến, cách làm về chuyển đổi số; tích cực thực hiện thể chế số, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, nhân lực số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; an toàn thông tin mạng.

Hướng dẫn người dân cài đặt mãi định danh điện tử

Mục tiêu phấn đấu 100% tỷ lệ thôn được phủ sóng băng rộng di động; 100% cơ quan phòng ban cung cấp dữ liệu mở; 100% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin; 80% thủ tục hành chính được cung cấp công khai dưới dạng dịch vụ công trực tuyến; 80% kết quả gải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 80% tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử; 85% tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử; ….vv.

          UBND huyện tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số; phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện và xác định rõ lộ trình, thời gian hoàn thành, nguồn lực thực hiện đối với từng nhiệm vụ. đồng thời nâng cao chất lượng, vị trí xếp hạng về chỉ số chuyển đổi số cấp huyện góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2024.


Tác giả: Lâm Hiền ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật