Chợ số - An toàn, tiện lợi trong mua bán
Trong không gian làng xã, chợ có vị trí quan trọng, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, gắn liền với những nhu cầu thiết yếu của con người. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, không gian các chợ cũng phải thay đổi để phù hợp với thói quen, nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện TTHC
Kể từ ngày 15/6, công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID- văn bản số số 1941/UBND-TTHCC ngày 4/6 của UBND tỉnh nêu rõ.

Tin nổi bật Tin nổi bật