1. V/v lấy ý kiến phản biện đối với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum:

Danh sách file (2 files)
Mô tả:

1. V/v lấy ý kiến phản biện đối với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Các văn bản liên quan:

- Công văn láy ý kiến phản biện: Tải về xem nội dung

- Báo cáo : Tải về xem nội dung

 

Tin nổi bật Tin nổi bật