STT Tên Tải về
1 V/v tham mưu nội dung tham gia dự thảo Quy chế làm việc của Huyện uỷ
2 V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra huyện Kon Rẫy
3 V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy
4 V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Kon Rẫy giai đoạn 2021-2025
5 V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện hiện Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 24-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
6 V/v tham gia, góp ý dự thảo các Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024 kết hợp hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới 5/6 trên địa bàn huyện Kon Rẫy
7 V/v lấy ý kiến Ủy viên UBND và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đối với dự thảo Kế hoạch của BTV Huyện uỷ thực hiện Kế hoạch số 140-KH/TU, ngày 15/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
8 V/v tham gia góp ý dự thảo kế hoạch kiểm tra ATTP
9 V/v tổ chức lấy ý kiến và bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã Đăk Ruồng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
10 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử và Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Kon Rẫy theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ
11 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của và tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND huyện
12 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử và Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Kon Rẫy theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ
13 V/v tham gia góp ý kiến Văn bản UBND huyện chỉ đạo phối hợp tổ chức tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và việc làm năm 2024 trên địa bàn
14 V/v tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân và báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Đăk Ruồng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023
15 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử và Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Kon Rẫy theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ
16 V/v tham gia góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND huyện về việc tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện
17 V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới trên địa bàn huyện
18 V/v phối hợp tham gia góp ý dự thảo Chương trình công tác trọng tâm bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2024
19 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử và Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Kon Rẫy theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ
20 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ
21 V/v Tham gia ý kiến Dự thảo Văn bản của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 -2030
22 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn huyện Kon Rẫy
23 V/v đề nghị phối hợp góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2024
24 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tin nổi bật Tin nổi bật