A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xã Tân Lập: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Trong 6 tháng đầu năm 2023, xã Tân Lập đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Xác định Cải cách hành chính là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, UBND xã Tân Lập đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức chỉ đạo thực hiện chương trình Cải cách hành chính cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời giám sát việc thực hiện Cải cách hành chính của cán bộ, công chức tại UBND các cấp.

​          Cùng với công tác tuyên truyền, Công tác rà soát các loại văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được UBND xã chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND xã Tân Lập đã tổ chức 6 lượt/6 thôn lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai sửa đổi với khoảng 605 lượt người tham dự. Bố trí công chức Văn phòng - Thống kê là cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.Thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đầy đủ tại phòng khách UBND xã; thuận tiện cho người dân dễ nhìn. Thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính đúng quy định pháp luật. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Khuyến khích nhân dân phản ánh về những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để UBND xã kịp thời chấn chỉnh. Tổ chức tuyên truyền công tác kiểm soát TTHC lồng ghép với các buổi tiếp xúc cử tri, họp thôn, làng nhằm tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn nắm rõ hơn về công tác Cải cách hành chính.   

Từ ngày 15/12/2022 đến 14/6/2023 đã giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 421 hồ sơ trong đó: 418 số hồ sơ giải quyết sớm hạn; 02 hồ sơ giải quyết đúng hạn; 01 hồ sơ đúng hạn trên hệ thống nhưng thực tế người dân đã nhận kết quả hồ sơ sớm hạn..

Trong 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã chưa nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức. Mọi vướng mắc đều được cán bộ, công chức giải quyết, giải đáp cặn kẽ cho người dân tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Đạt được những kết quả trên, ngoài sự lãnh đạo của các cấp chính quyền còn có sự cố gắng học hỏi không ngừng và lòng tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức nên công tác cải cách hành chính ở xã Tân Lập từng bước tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.


Tác giả: Lâm Hiền (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật