A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính huyện

Chiều ngày 8/9, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Lương – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan ban ngành huyện, Giám đốc Kho bạc NN, Chi cục trưởng Chi cục Thuế số 1, Giám đốc
BHXH huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các xã thị trấn.

Hội nghị tổ chức trực tuyến với 7 điểm cầu các xã, thị trấn.

Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Nội Vụ huyện thông qua báo cáo đánh giá kết quả đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến các chỉ số cải cách hành chính năm 2022; giải pháp khắc phục; Báo cáo kết quả công tác CCHC 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023;

Năm 2022 và 8 tháng năm 2023, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác CCHC trên địa bàn đã có sự chuyển biến rõ nét, các nhiệm vụ trọng tâm được tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và các phòng chuyên môn được tăng cường; việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức về vai trò, vị trí của CCHC gắn với trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao được thực hiện có hiệc quả; các nhiệm vụ CCHC đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai theo kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Theo báo cáo đánh giá huyện Kon Rẫy có tổng số điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần UBND huyện đạt được năm 2022 là 82,58/95,5 điểm (Chỉ số cải cách hành chính của huyện: 86,471 điểm), xếp loại Tốt và đứng thứ 01/10 huyện, thành phố cụ thể về các linh vực như: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính;

Theo Kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2022 của UBND các xã thị trấn huyện Kon Rẫy có 7 xã thị trấn sau khi Hội đồng thẩm định và kiểm tra thực tế tại đơn vị về chỉ số cải cách hành chính đạt loại tốt trở lên, trong đó có 2 xã đạt số điểm  cao nhất xếp loại xuất sắc là xã Đăk Tơ Lung và xã Tân Lập.

  Đối với báo cáo kết quả đánh giá, về các chỉ số về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư (DCCI) của huyện năm 2022; UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư cập nhật, khai thác sử dụng thông tin kịp thời.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi về một vấn đề liên quan đến  cải cách hành chính và chỉ số. Kêt luận tại hôi nghị đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Đối với các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm được chỉ ra tại Báo cáo đánh giá về chỉ số CCHC năm 2022, chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế của đơn vị gửi về UBND huyện qua phòng nội vụ để tổng hợp, theo dõi.

Tiếp tục tiến hành rà soát các nhiệm vụ được giao và tổ chức tham mưu, thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ đã đề ra tại Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện về việc thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa huyện Kon Rẫy năm 2023.

 Đối với UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục giữ vững và phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được trong công tác CCHC; chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần bị đánh giá thấp, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mình, phấn đấu nâng cao điểm số của đơn vị trong năm 2023;

 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn cần nêu câu tinh thần trách nhiệm của BCCC, VC, NLĐ trong thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao; chú trọng thực hiện các chỉ tiêu về CCHC theo đúng quy định, chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định về văn hóa công sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tập thể, cá nhân đến công tác và giải quyết TTHC; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của đơn vị, địa phương mình./


Tác giả: Y Nhàn - Hữu Huy ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan