Tiêu đề văn bản Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023
Số hiệu 44 /NQ-HĐND Cơ quan ban hành HĐND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/12/2022
Ngày hiệu lực 16/12/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Nghị quyết Người ký Nguyễn Quang Thạch
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan