Tiêu đề văn bản Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện Kon Rẫy
Số hiệu 148 /KH-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 18/11/2022
Ngày hiệu lực 18/11/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch Người ký Đinh Thị Hồng Thu
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan