Tiêu đề văn bản CÔNG VĂN V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
Số hiệu 1152 /UBND-VX Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/09/2022
Ngày hiệu lực 30/09/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký Đinh Thị Hồng Thu
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật