Tiêu đề văn bản Báo cáo Kết quả rà soát, đề xuất điều chỉnh nội dung thực hiện vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022-2023 trên địa bàn huyện
Số hiệu 05/Bc-PDT Cơ quan ban hành Phòng Dân Tộc
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực 13/03/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Báo cáo Người ký Nay Y Khánh
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan