Tiêu đề văn bản Thông báo Phân công lịch trực Bộ phận một cửa huyện tháng 02 năm 2023
Số hiệu 03 /TB-VP Cơ quan ban hành UBND huyện Kon Rẫy
Phạm vi --- Ngày ban hành 31/01/2023
Ngày hiệu lực 31/01/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông Báo Người ký Trần Khắc Hà
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan