Tiêu đề văn bản Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ngân sách của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Rẫy
Số hiệu 01/KL-TTr Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/01/2022
Ngày hiệu lực 12/01/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Kết luận Người ký Cao Xuân Tân
File đính kèm Tải xuống
Nơi nhận Trung tâm dịch vụ nông nghiệp
Mô tả

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ngân sách, kế toán, quản lý, sử dụng kinh phí được ngân sách nhà nước giao hàng năm chi cho hoạt động thường xuyên, chi đầu tư, mua sắm tài sản tại đơn vị và các nguồn vốn khác đơn vị được giao thực hiện; công tác quản lý sử dụng tài sản công tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Rẫy

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật