Tiêu đề văn bản Chấn chỉnh việc treo cờ, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền chưa đúng quy định của Đảng, Nhà nước
Số hiệu Số: 154-CV/BTGHU, ngày 08 tháng 12 năm 2021 Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành 10/12/2021
Ngày hiệu lực 10/12/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật