A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tin hoạt động chuyên môn

Nhằm mục đích xây dựng kho học liệu số có chất lượng của ngành giáo dục, nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; đồng thời tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo của các nhà giáo trong mới nội dung và phương phương pháp dạy học Bộ GD&ĐT đã phát động, đồng hành và tổ chức Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử.

Hưởng ứng cuộc thi, ngày 28/9/2021 Sở GD&ĐT Kon Tum ban hành Kế hoạch số 82/KH-SGDĐT về việc triển khai Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử cấp trung học. Ngày 05/10/2021, Phòng GD&ĐT đã phát động cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử cho toàn thể giáo viên các trường THCS trên địa bàn huyện và đồng thời thành lập Hội đồng đánh giá, tư vấn, thẩm định các sản phẩm Bài giảng điện tử dự thi cấp tỉnh.

Từ ngày 05/10 đến ngày 08/10/2021 đã có tổng số 21 sản phẩm thuộc tất cả các bộ môn của giáo viên 07 trường THCS gửi về tham gia hưởng ứng cuộc thi do Bộ GD&ĐT phát động.

 

Ngày 11/10/2021, Hội đồng đánh giá, tư vấn, thẩm định các sản phẩm Bài giảng điện tử dự thi cấp tỉnh đã tiến hành họp, thẩm định và tư vấn trực tiếp cho các giáo viên có sản phẩm dự thi. Kết quả có 19/21 sản phẩm được lựa chọn để củng cố, hoàn thiện gửi tham gia dự thi cấp tỉnh.

Mặc dù, trong thời gấp gáp, vừa phải thực hiện nhiều thao tác kỹ thuật khó, vừa phải đáp ứng yêu cầu của thể lệ cuộc thi nhưng nhìn chung các sản phẩm dự thi Bài giảng điện tử lần này có sự đầu tư sâu về chuyên môn và thể hiện được năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên, đáp ứng được các yêu cầu đổi trong giảng dạy hiện nay./.


Tác giả: Bích Phượng (Phòng GD&DT huyện)

Tin liên quan