A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực trạng và một số giải pháp nhằm tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy.

Chiều ngày 09 tháng 9 năm 2021, Đồng chí Đinh Thị Hồng Thu – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy có buổi làm việc với lãnh đạo Phòng Tài Chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông, Văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Nội dung cuộc họp xung quanh vấn đề về thực trạng và một số giải pháp nhằm tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc của Đồng chí Đinh Thị Hồng Thu – Huyện ủy viên,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy với lãnh đạo một số Phòng, ban

của huyện và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Qua kết quả nội dung cuộc họp cho thấy, hiện nay Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy đang sử dụng Trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://www.konray.kontum.gov.vn được thiết kế và sử dụng domain cấp 04 do UBND tỉnh Kon Tum quản lý (kontum.gov.vn). Trong quá trình sử dụng vận hành có nhiều ưu điểm nổi bật như: Sử dụng công nghệ mới webserver ISS10, HTML5; Quản trị nội dung của DNN software; Giao diện đẹp, trang nhã, thuận tiện sử dụng; Đáp ứng hiển thị trên PC, Tablet, Mobile; Nội dung đáp ứng đủ 08 tiêu chí theo Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện.

Về tổ chức bộ máy Ban Biên tập, Tổ biên tập Trang thông tin điện tử huyện đã được củng cố, kiện toàn. Theo đó, các nội dung thông tin truyền tải của Trang thông tin cơ bản đã phản ánh đầy đủ những hoạt động nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự… của huyện Kon Rẫy; phản ánh, thông tin, tuyên truyền về mọi mặt liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp. Chất lượng tin bài ngày càng được nâng lên; đã có sự tham gia của một số cộng tác viên từ huyện đến cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn những hạn chế như: Backup dữ liệu thủ công, nguy cơ mất an toàn thông tin; Trang thông tin điện tử huyện bị sập và mất hết các dữ liệu, tin bài hoàn toàn vào tháng 01 năm 2021; sử dụng đơn cổng, thiếu liên kết đồng bộ với các cấp xã/huyện; tùy chỉnh/thay đổi giao diện còn phụ thuộc vào nhà cung cấp. Chưa có nhiều bài viết mang tính lý luận chính trị. Kinh phí chi trả hỗ trợ nhuận bút tương đối ít, một phần chưa kích thích được nhu cầu người viết khi đầu tư thời gian, công sức hoàn thành bài viết. Cộng tác viên của một số xã, thị trấn chưa triển khai xây dựng tin, bài gửi về Ban biên tập Trang để duyệt đăng; còn lúng túng trong việc viết tin, bài. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chưa có Trang thông tin điện tử.

          Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu trong thời gian tới như cải thiện kết quả đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp huyện - cấp xã theo Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Rà soát/nâng cấp cải thiện chất lượng Trang thông tin điện tử cấp huyện; xây dựng Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn; Công khai, tuyên truyền thông tin trên toàn địa bàn huyện… Đồng chí Đinh Thị Hồng Thu – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy đã yêu cầu triển khai một số nội dung nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể như sau:

Một là, xây dựng, triển khai mới Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Trong đó, triển khai đồng bộ, liên thông hệ thống Trang thông tin điện tử từ cấp huyện đến xã đảm bảo kết nối đồng bộ với Cổng thông tin điện tử của tỉnh Kon Tum, phục vụ công tác điều hành, theo dõi hoạt động Trang thông tin điện tử các cấp. Triển khai giải pháp đa cổng (multi-portal) đồng bộ cấp huyện xuống xã, thị trấn và ngược lại. Cung cấp tính năng kết nối thông tin các đơn vị thành viên. Cung cấp tính năng quản lý và điều hành đơn vị thành viên.  

Hai là, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Trang thông tin điện tử huyện cần bám sát những quy định của Nhà nước tại Nghị định số 43/2011/ĐN-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; những định hướng trong công tác thông tin tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân huyện hằng tháng để viết tin, bài phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cơ sở. Tập trung đầu tư nâng cao chất lượng tin, bài trước khi gửi duyệt tin bài, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng sai sót nội dung.

Ba là, Trung tâm Văn hóa, Thao, Du lịch và Truyền thông huyện tiếp tục xây dựng hệ thống cộng tác viên của Trang đảm bảo chất lượng; hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ biên tập tin, bài cho đội ngũ cộng tác viên của Trang để tham gia viết tin, bài chất lượng. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thành lập Tổ cộng tác viên của Trang thông tin điện tử huyện, thường xuyên viết tin, bài về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục… của địa phương để gửi về Tổ biên tập Trang thông tin điện tử của huyện để duyệt, đăng tải.

Bốn là, thực hiện tốt hơn nữa việc liên kết trang, đăng tải những bài viết có chất lượng của những Trang thông tin điện tử của Trung ương và của tỉnh theo nội dung chuyên đề. Quan tâm triển khai biên tập, đăng tải những bài viết mang tính lý luận chính trị, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cơ sở.

Năm là, hằng năm có hình thức khen thưởng riêng đối với các cá  nhân có bài viết tiêu biểu về số lượng và chất lượng.

Sáu là, sớm hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp Trang thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn. Tiến hành tập huấn triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức vận hành Trang đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả đúng quy định. Kiểm tra tình hình hoạt động thường xuyên của Trang thông tin điện tử huyện và các xã, thị trấn (khi thành lập và đi vào hoạt động).

Từ việc đánh giá thực trạng và với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như trên, tin tưởng Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy ngày càng hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn; là phương tiện chính thống, tích cực, hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài huyện./.


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật