A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa chữa 7 nhà Rông truyền thống

Nhằm sửa chữa kịp thời các nhà Rông truyền thống ở các thôn làng đang xuống cấp, đảm bảo an toàn cho bà con dân làng tham gia sinh hoạt cộng đồng.

Bà con nhân dân tập trung sửa chữa nhà Rông 

Ngay từ đầu năm 2024, huyện Kon Rẫy có 7 thôn làng đăng ký sửa chữa nhà Rông truyền thống ( xã Đăk Kôi 2, xã Đăk Pne 2, xã Tân Lập 01, xã Đăk Ruồng 01 và xã Đăk Tơ Lung 01 nhà Rông). Phần lớn việc sửa chữa nhà rông truyền thống ở các thôn làng đều tận dụng sự đóng góp ngày công lao động của bà con, tìm kiếm các nguyên vật liệu truyền thống có trong tự nhiên như tranh, tre, nứa và dây mây.

Việc tu sửa Nhà rông truyền thống hàng năm của thôn, làng trên địa bàn huyện, nhằm đảm bảo đảm an toàn cho bà con dân làng tham gia sinh hoạt cộng đồng, đồng thời góp phần bảo tồn các giá trị văn hoá, bản sắc truyền thống của mỗi dân tộc trên địa bàn./.


Tác giả: Y Nhàn - Thành Trung ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật