A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lãnh đạo huyện thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Ngày 01/8/2022, đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị khối khoa giáo đã đến thăm và chúc mừng tập thể, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

   Tại buổi thăm, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy sức khỏe, hạnh phúc. Đồng chí cũng đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo trong thời gian qua vào sự phát triển chung của huyện. Đồng chí khẳng định, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, năng động, sáng tạo và có nhiều đổi mới trong quá trình tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, văn hóa, văn nghệ, báo cáo viên, dư luận xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, các vấn đề xã hội và nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương. Trong thời gian tới, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trên địa bàn huyện; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề riêng của tỉnh, gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đặc biệt là việc biểu dương, khen thưởng, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng, đồng thời đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị...

 

Đồng chí Đinh Thị Hồng Thu - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. 

Thay mặt cho cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Đinh Văn Quang - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện báo cáo một số kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2022; đồng thời, cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và sự phối hợp trong công tác của các cơ quan, đơn vị liên quan; tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy để cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.


Tác giả: Quốc Vy - BTG Huyện uỷ.

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật