A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Có 16 nghệ nhân được phong tặng nghệ nhân ưu tú

Tính đến nay huyện Kon Rẫy có 16 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng “nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Đại diện nghệ nhân Kon Rẫy nhận phong tặng nghệ nhân ưu tú

Trong đó 8 nghệ nhân được phong tặng nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực “Nghệ thuật trình diễn dân gian” gồm các nghệ nhân A Nhất, A HLiek, A Jing Đen xã Tân Lập, A Lít xã Đăk Pne, A Tân, A Bích xã Đăk Tờ Re, A Rie thị trấn Đăk Rve, A Huynh xã Đăk Ruồng; 03 nghệ nhân được phong tặng nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực “Tri thức dân gian” gồm Y Pư, Y Bẻ xã Đăk Tờ Re và A Phương xã Đăk Ruồng; 04 nghệ nhân được phong tặng nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực “Ngữ văn dân gian”  gồm các nghệ nhân Y Phôih xã Đăk Tờ Re, Y Brai xã Đăk Pne,Y Nía xã Đăk Tơ Lung, Y Trieng thị trấn Đăk Rve và 01 nghệ nhân được phong tặng  nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực “tập quán xã hội tín ngưỡng dân gian” nghệ nhân Y Gaih xã Đăk Pne.

Từ khi được phong tặng đến nay, các nghệ nhân luôn phát huy vai trò của mình trong việc nghiên cứu chế tác các nhạc cụ truyền thống, tích cực phối hợp với các ban ngành  truyền dạy cồng chiên cho thế hệ trẻ và tích cực tham gia các phong trào văn hóa tại địa phương ./.


Tác giả: Y Nhàn- Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan