A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại huyện Kon Rẫy

Ngày 19/10/2021, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Kon Tum do đồng chí Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả hoạt động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2021 trên địa bàn huyện Kon Rẫy. Làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Thị Hồng Thu, HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo các ban ngành huyện có liên quan.

Quang cảnh kiểm tra phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên đại bàn huyện Kon Rẫy đã được triển khai sâu rộng và ngày càng phát triển, tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống của các tầng lớp nhân dân. Trong năm 2021 có 100% các thôn, làng đã tổ chức cho nhân dân đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”, đên cuối năm 2020 toàn huyện hiện có trên 5.000 hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó có 2.879 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục; 49 khu dân cư được công nhận Khu dân cư văn hóa, 3/6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Có 82 cơ quan, đơn vị, danh nghiệp đều đăng ký “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” và đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao được quan tâm chú trọng dầu tư xây dựng, đến nay có 49 Nhà văn hóa thôn, 01 Nhà văn hóa cấp huyện và 49 nhà Rông truyền thống; các phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ vĩ đại” được đông đảo người dân tham gia, số người tập luyện thể thao thường xuyên là 21,1% so với tổng số dân; Việc thực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong đời sống cộng đồng luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là nội dung quan trọng của Phong trào “Toàn dân đòa kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong đời sống cộng đồng và có 49/49 thôn làng tại địa bàn 7 xã, thị trấn đều có hương ước, quy ước thôn làng và thực hiện tốt quy ước, hương ước khu dân cư đề ra.

Đồng chí Phan Văn Hoàng đánh cao những kết quả kết quả triển khai phong trào tại huyện Kon Rẫy. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới; lồng ghép, phối hợp gắn kết với các phong trào thi đua trên địa bàn. Công tác bình xét các danh hiệu thi đua hàng năm, góp phần đưa phong trào đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Trước khi có buổi làm việc tại huyện Kon Rẫy, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Đăk Tơ Re.


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật