A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” quý II/2022

Sáng ngày 05/7, Tại nhà văn hóa xã Đăk Ruồng, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện Cuộc vận động trong quý II, đề ra phương hướng nhiệm vụ quý III/2022.

Quang cảnh hội nghị giao ban Ban chỉ đạo Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo huyện; đồng chí Đinh Thị Anh UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Nguyễn Văn Thủy, UVBTV- Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó trưởng Ban chỉ đạo huyện; Tham gia có các thành viên trong Ban chỉ đạo huyện và BCĐ các xã, thị trấn.

Trong quý II/2022, Các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức quán triệt xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án thực hiện Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 theo chức năng nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số về mục đích và ý nghĩa của Cuộc vận động, phù hợp với tình hình điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền cho bà con dân tộc thiểu số về những nội dung thực hiện Cuộc vận động như:  đất đai, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương đồng bào dân tộc thiểu số điển hình trong phát triển kinh tế nhằm thay đổi nhận thức, nếp nghĩa cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo sử dụng có hiệu quả nguồn lực của gia đình, nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết chi tiêu hợp lý để tích luỹ vốn tái đầu tư sản xuất, biết triển khai các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả; hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo chuyển đổi các loại giống cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại giống cây trồng có giá trị cao gắn với Đề án mỗi xã một sản phẩm; vận động Nhân dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng dược liệu, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, tích cực tham gia trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ và quản lý rừng.  Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện Cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hôi, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Bên cạn đó UBMTTQVN huyện, các đoàn thể chính trị xã hội tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở tiếp tục duy trì các hoạt động các mô hình điểm của huyện năm 2021 như: Mô hình “vệ sinh cải tạo vườn tạp”, Mô hình “Nuôi gà sạch”.  Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các xã, thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mô hình phát triển hiệu quả và vận động nhân dan thay đổi tư duy, nếp nghĩ, sinh hoạt, cách làm. Tích cực tham gia nhân rộng các mô hình để cải thiện đời sống, phát triển sản xuất tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Cuộc vận động huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo

Trong quý III/2022, BCĐ Cuộc vận động huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung của Cuộc vận động gắn với công tác tuyên truyền vận động giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số , chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” , “Phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”  và các phong trào, các cuộc vận động của đoàn thể chính trị- xã hội, nhằm tạo được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”  .

          Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong quý II/2022; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong trong thời gian tới, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng và thực hiện và nhân rộng các mô hình phát triển có hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời thường xuyên kiểm tra thực hiện Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện trong năm 2022 đạt hiệu quả cao./.


Tác giả: Y Nhàn - Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật