A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Chuyên đề công tác dân số- KHHGĐ huyện Kon Rẫy

Chiều ngày 22/12/2022, Tại Hội trường UBND thị trấn Đăk RVe; UBND huyện Kon Rẫy đã tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác dân số kế hoạch hóa gia đình nhằm tổng kết thực hiện công tác dân số -KHHGĐ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đinh Thị Hồng Thu chủ trì Hội nghị chuyên đề công tác dân số - KHHGĐ.

Quang cảnh Hội nghị

Dự có lãnh đạo Chi cục dân số tỉnh; lãnh đạo một ban nghành của huyện và Đại diện UBND, trạm y tế các xã, thị trấn.

Trong năm qua 2022, Công tác truyền thông giáo dục được duy trì và tăng cường, bằng nhiều hình thức như trực tiếp tại cộng đồng, nói chuyện chuyên đề, thăm hộ gia đình, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi của người dân trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ. Công tác truyền thông giáo dục có sự đổi mới, đa dạng về phương pháp và hình thức khác nhau. Tổ chức thăm và tư vấn 528 buổi với 667 lượt hộ gia đình. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chuyển đổi hành vi về DS bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Tập Trung vận động sinh ít con ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Hiện nay, Dân số toàn huyện trongnăm 2022: 30.616 người. Chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh: Giảm 2,2‰, đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm (0,4‰).  Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 12,3‰ đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm (12,3 ‰). Chỉ tiêu tỷ số giới tính khi sinh: 124%, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch năm (109%) . Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: chiếm tỷ lệ 16,5% giảm 0,4% so với năm 2021; Chỉ tiêu sàng lọc trước sinh: Số bà mẹ tham gia sàng lọc trước sinh là 25/127 bà mẹ chiếm tỷ lệ 19,6% chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm. Số sàng lọc sơ sinh 14/127 trẻ sơ sinh chiếm tỷ lệ 11,2% chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm. Chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình: Số người sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại là 2.961/2.179  Đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm, vượt 35%

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, tiếp tục vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con. Tuyên truyền về lợi ích của việc sinh ít con. Tập trung vận động không kết hôn và sinh con quá sớm, không sinh quá dày và không sinh nhiều con. Đối tượng chủ yếu: các cặp vợ chồng đã sinh hai con và có ý định sinh thêm con. Triển khai một số mô hình phù hợp can thiệp, để không kết hôn và sinh con quá sớm, không sinh quá dày và không sinh nhiều con. Tổ chức chiến tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản (KHHGĐ/SKSS) tại các xã thuộc địa bàn mức sinh cao, địa bàn trọng điểm, vùng dân tộc thiểu. Triển khai các giải pháp can thiệp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số thông qua các mô hình Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân theo Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025. Tuyên truyền, vận động người dân từng bước làm thay đổi nhận thức và tư tưởng lạc hậu về sinh con trai, con gái. Nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyên giáo dục về dân số và phát triển…vv./.


Tác giả: Lâm Hiền – Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật