A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phiên họp triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 06/01/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kon Rẫy tổ chức phiên họp triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Quang cảnh Phiên họp triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Đinh Thị Hồng Thu, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Tham gia có đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các thành viên Ban đại diện của huyện.

Trong năm 2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các phòng, ban, tổ chức Hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021 đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Tổng vốn nhận ủy thác của Ngân sách địa phương đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 1,9 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 100% kế hoạch giao; trong đó vốn nhận ủy thác đối ứng của Ngân sách huyện 3,2 tỷ đồng tăng 1,1 tỷ đồng  so với năm 2020, đạt 100% kế hoạch giao. Tổng doanh số cho vay trong năm 2021 đạt 82 tỷ đồng, với 1.700 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; một số chương trình tín dụng có doanh số cho vay đạt cao như Chương trình cho vay hộ SXKD vùng khó khăn đạt 23,6 tỷ đồng, Hộ cận nghèo đạt 21,8 tỷ đồng, Hộ nghèo đat 14,5 tỷ đồng.

Duy trì và thực hiện có hiệu quả 111 tổ tiết kiệm và vay vốn với gần 5.000 khách hàng; chất lượng tín dụng được thực hiện tốt, xử lý nợ đến hạn kịp thời, không để phát sinh nợ quá hạn; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên; công tác bình xét đối tượng vay vốn được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Nhiệm vụ năm 2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục triể khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện liên quan đến tín dụng chính sách xã hội; rà soát, xác định các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện; quan tâm cân đối các nguồn vốn hỗ trợ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dịch vụ ủy thác của các tổ chức chính trị – xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động khách hàng để huy động vốn, huy động tiền gửi tiết kiệm; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo, đối tượng chính sách; tham mưu xây dựng, ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tác giả: Lâm Hiền - Hữu Huy ( Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật