A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 23/6, tại Hội trường Trung tâm Chính trị- Hành chính huyện Kon Rẫy, HĐND huyện Kon Rẫy khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Quang cảnh Kỳ Họp HĐND huyện lần thứ nhất

Đại biểu tham gia Kỳ họp 

Tham dự kỳ họp có ông BLong Tiến, TUV- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;  bà Huỳnh Thị Hồng, Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND Tỉnh, đại biểu HĐND Tỉnh ứng cử tại huyện; ông Nguyễn Quang Thạch, TUV – Bí thư Huyện ủy; bà Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XIV; ông Võ Văn Lương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện khóa XIV; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch HĐND-UBND các xã, thị trấn và 30 vị đại biểu HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện đã dâng hoa và viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện

Trước đó, chiều ngày 22/6/2021, Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện, khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành họp phiên trù bị để thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu, trao giấy chứng nhận và phù hiệu HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp kỳ họp lần thứ nhất, HĐND huyện đã dâng hoa và viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện khóa XIV nhấn mạnh: Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Kon Rẫy diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ đi bầu tuyệt đối đạt 100%. Thành công đó đã thể hiện sâu sắc sự gắn bó và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và nhà nước, là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân và là tiền đề đề toàn toàn thể cán bộ và nhân dân huyện Kon Rẫy xây dựng và củng cố chính quyền địa phương vững mạnh trong thời gian tới. Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XV có ý nghĩa và vị trí rất quan trọng đối với cả nhiệm kỳ 2021-2026. Thành công của kỳ họp sẽ là niềm động viên, cổ vũ lớn lao đối với các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đại biểu có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết giữ những cương vị lãnh đạo quan trọng trong HĐND& UBND và Hội thẩm nhân dân, từng bước xây dựng huyện nhà phát triển ổn định.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Kon Rẫy khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó, toàn huyện Kon Rẫy có 7 đơn vị bầu cử và 50 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri đi bầu: 16.866 đạt 100%. Số đại biểu HĐND huyện Kon Rẫy khóa XIV được bầu cử là 30 trong tổng số 51 ứng viên. Không có đơn vị nào phải tổ chức bầu thêm, bầu lại, trong suốt quá trình diễn ra cuộc bầu cử trên địa bàn huyện không xảy ra bất kỳ khiếu nại, tố cáo hay sự việc nào, tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả ông Nguyễn Quang Thạch, TUV- Bí thư Huyện ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Kon Rẫy khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Huỳnh Ngọc Phong – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIV tái cử Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XV.

Đồng chí Nguyễn Quang Thạch điều hành Kỳ họp

Dưới sự điều hành của chủ tọa, Kỳ họp đã tiến quyết định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các ban HĐND; bầu Trưởng, Phó Ban của các ban HĐND huyện.

Các ban HĐND huyện nhận nhiệm vụ

Kết quả bầu cử: Ban Dân tộc HĐND huyện, bà Đinh Thị Anh- UVBTV- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQVN huyện trúng cử chức danh Trưởng Ban; ông Đinh Hồng Bảo – Phó Trưởng Ban Dân tộc huyện tái cử chức danh Phó trưởng ban. Ban Kinh tế - Xã hội ông Đinh Kim Hồng tái cử chức danh Trưởng ban; ông Phan Phi Sỹ tái cử chức danh Phó trưởng ban. Ban Pháp chế HĐND huyện, ông Trương Thanh Tùng- UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trúng cử chức danh Trưởng ban; ông Nguyễn Văn Sánh tái cử chức danh Phó trưởng ban.

Các chức danh UBND huyện nhận nhiệm vụ 

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh UBND huyện. Kết quả ông Võ Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021 tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Văn Thủy, UVBTV- Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIV tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XV; bà Đinh Thị Hồng Thu, HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIV tái cử chức danh Phó chủ tịch UBND huyện khóa XV.

Ra mắt và nhận nhiệm vụ 

Kỳ họp cũng đã bầu Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 14 đồng chí và bầu Hội thẩm nhân dân khóa XV gồm 25 đồng chí.

Tiếp đó Kỳ họp đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo kết quả phiên họp thứ nhất của Thường trực HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về việc phê chuẩn Ủy viên các Ban của HĐND huyện. Nghị quyết về việc thành lập các Tổ Đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Đại biểu HĐND huyện. Tờ trình về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tặng hoa và quà cho các Đại biểu HĐND và các chức danh do HĐND huyện bầu không tái cử, nhiệm kỳ 2021-2026

Nhân dịp này, HĐND huyện đã tặng hoa và quà cho các Đại biểu HĐND và các chức danh do HĐND huyện bầu không tái cử, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện, khóa XV nhiệm kỳ 2021 -2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp, thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quang Thạch, TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu bế mạc Kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh sau kỳ họp này thường trực HĐND, các ban HĐND; các vị đại biểu HĐND -UBND huyện và các phòng ban ngành của huyện cần tập trung triển khai nội số dung nội sau: Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng năm 2021, trọng tâm là các nhiêm vụ, giải pháp thực hành tết kiệm, đầu tư có hiệu quả phát triển sản xuất nâng cao đời sống nhân dân, đầu tư có hiệu quả nâng cao vài trò lãnh đạo, điều hành của HĐND- UBND huyện và các phòng ban ngành của huyện trong việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ  phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới; nâng cao vài trò của thường trực HĐND và các vị đại biểu HĐND thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát các vấn đề quan trọng ở địa phương. Thường trực HĐND lãnh đạo UBND huyện và các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND huyện sớm ban hành quy chế làm việc, phân công cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả tốt chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định; Tăng cường mối quan hệ giữa chặt chẽ với HĐND, các ban HĐND; UBND- UBMTTQVN huyện và các ban ngành đoàn thể của huyện; các tổ đại biểu và đại biểu tiếp xúc cử tri để thông báo đầy đủ với bà con cử tri về kết quả kỳ họp HĐND, tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết HĐND các cấp đã đề ra.

 

Lâm Hiền – Thành Trung


Tác giả: Lâm Hiền – Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật