A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khung giá khám bệnh, khung giá giường điều trị theo yêu cầu từ 15/8

Phụ lục 1 Thông tư 13/2023/TT-BYT của Bộ Y tế, có hiệu lực từ 15/8/2023 ấn định khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu, khung giá ngày giường điều trị theo yêu cầu tại cơ sở y tế của nhà nước.

Phụ lục 1 Thông tư 13/2023/TT-BYT của Bộ Y tế, có hiệu lực từ 15/8/2023 ấn định khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu, khung giá ngày giường điều trị theo yêu cầu tại cơ sở y tế của nhà nước.

Khung giá dịch vụ ban hành tại Thông tư bao gồm mức giá tối đa và tối thiểu, mức giá cụ thể dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu được phê duyệt không được thấp hơn hoặc cao hơn khung giá quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo TTXVN


Nguồn:Theo TTXVN Sao chép liên kết

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật