A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Đảng bộ thị trấn Đăk Rve 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 21/7/2022, Đảng bộ thị trấn Đăk Rve đã tổ chức Hội nghị Đảng bộ 6 tháng đầu năm đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị dưới sự chủ trì của các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy.

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022,  Đảng bộ thị trấn đã chỉ đạo triển khai và thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổng diện tích trồng trọt 962,15/1.108 ha, đạt 86,84% kế hoạch giao; Tổng đàn gia súc, gia cầm 14.352/14.722 con, đạt 97,49% kế hoạch; Công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên, khoáng sản được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; kế hoạch trồng rừng năm 2022 trên địa bàn đã được triển khai kịp thời đạt kế hoạch.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, quy hoạch, trật tự xây dựng; lĩnh vực chỉnh trang đô thị được chú trọng triển khai; phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện tốt chính sách cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ chính sách xã hội khác để phát triển kinh tế được thực hiện tốt.

 Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm tổ chức thường xuyên; công tác vận động học sinh các bậc học ra lớp được thực hiện tốt; công tác khám chữa bệnh và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế tại địa phương được triển khai kip thời; các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được triển khai đầy đủ, đúng đối tượng. Lĩnh vực quốc phòng - an ninhđược giữ vững ổn định.

 Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị không ngừng được tăng cường; Công tác dân vận của hệ thống chính trị được thực hiện thường xuyên; Công tác triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm và triển khai kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như: Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, một số hộ thoát nghèo không bền vững có nguy cơ tái nghèo. Đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19. Công tác phát triển đảng viên còn chậm so với kế hoạch, nghị quyết đã đề ra.

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022: chỉ đạo hướng dẫn Nhân dân sản xuất vụ mùa đảm bảo chỉ tiêu đề ra; chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; chủ động theo dõi tình hình diễn biến thời tiết; tăng cường công tác phòng chống lũ lụt, sạt lở trong mùa mưa. Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng; công tác quản lý đất đai tại địa phương; Tập trung triển khai xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần Nhân dân trên địa bàn; đẩy mạnh công tác vận động học sinh các bậc học ra lớp. Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, chế độ an sinh xã hội; các chương trình mục tiêu về giảm nghèo; đặc biệt là các đối tượng chính sách, các hộ gia đình khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

 Công tác xây dựng Đảng: Triển khai kịp thời, đảm bảo chất lượng công tác tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiến hành quán triệt, tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn thị trấn theo chương trình đã đề ra./.


Tác giả: Y Nhàn (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật