A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ 7, khoá XIX

Chiều ngày 04/01/2022, Huyện ủy Kon Rẫy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, khoá XIX, nhằm đánh giá kết quả trong thời gian qua, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Rẫy

Đồng chí Nguyễn Quang Thạch - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Võ Văn Lương – Phó Bí thư , Chỉ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

 Tham dự Hội nghị có các đồng chí Rơ Chăm Long- TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Thao Hồng Sơn - TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí BCH Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

Trong năm 2021, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, huyện Kon Rẫy đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch và đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực cụ thể: Công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi được chỉ đạo có bước chuyển biến; việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt; hoạt động y tế, giáo dục - đào tạo cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân và học tập của học sinh; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả cao; việc thực hiện các chính sách xã hội cho các đối tượng được kịp thời, công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đã tập trung thực hiện tốt các giải pháp đấu tranh xóa bỏ triệt để tà đạo Hà Mòn. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt.

Trong năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thử thách, chiến thắng dịch bệnh COVID-19, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XIX còn thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX (sửa đổi, bổ sung); Chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Rẫy năm 2022; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Rẫy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung); Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Huyện ủy; Báo cáo những công việc quan trọng Ban Thường vụ Huyện ủy đã giải quyết từ sau Hội nghị Huyện uỷ lần thứ sáu đến nay; những vấn đề Ban Thường vụ Huyện uỷ sẽ bàn và quyết định trong thời gian tới; Kết luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị cũng đã tiến hành đánh giá chất lượng Đảng bộ huyện năm 2021.

Tác giả: Lâm Hiền – Thành Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)


Tin liên quan