A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thành Đại hôi phụ nữ cấp cơ sở

Tính đến thời điểm này, huyện Kon Rẫy đã có 8 cơ sở hội phụ nữ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHPN nhiệm kỳ 2021-2026 đạt 100%, trong đó có 7 cơ sở hội các xã, thị trấn và 1 chi hội phụ nữ Công an huyện.

Quang cảnh hoàn thành Đại hôi phụ nữ cấp cơ sở

Theo đánh giá của Ban thường vụ Hội LHPN huyện, các cơ sở Hội đã chuẩn bị tốt các văn kiện trình tại Đại hội một cách chu đáo, đánh giá rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ tới phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương.

Đại hội đã bầu 70 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó tỷ lệ trẻ (dưới 50 tuổi) chiếm 100%; 8 đồng chí tái cử Chủ tịch Hội LHPN cơ sở và đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Với chủ đề “Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập, Phát triển”; Đại hội phụ nữ cấp cơ sở huyện Kon Rẫy, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của mọi tầng lớp phụ nữ, tăng cường đoàn kết, khơi dậy trí tuệ, tiềm năng, sáng tạo của phụ nữ đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Hiên nay, BCH Hội LHPN huyện Kon Rẫy đang chuẩn bị tốt văn kiện và các điều kiện tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 vào tháng 07/2021.        


Tác giả: Y Nhàn-Hữu Huy (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện)

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật