A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị già làng năm 2021.

Sáng ngày 24/12/2021, UBND huyện Kon Rẫy đã tổ chức Hội nghị Già làng năm 2021, nhằm ghi nhận những đóng góp của Già làng trong cộng đồng dân cư trong việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Tham dự có đồng chí Đinh Thị Hồng Thu, HUV- Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đinh Văn Hương, HUV -  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện và Lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn.

Quang Cảnh Hội nghị

Toàn huyện Kon Rẫy có 45 Già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong năm 2021, các già làng trên địa bàn huyện Kon Rẫy luôn đi đầu trong mọi hoạt động trong cộng đồng dân cư; tuyên truyền vận động bà con Nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong lao động sản xuất, thay đổi nếp nghĩ để vươn lên thoát nghèo, qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, từng bước chuyển biến về "nếp nghĩ, cách làm".  Ngoài ra, Già làng còn là những người đi đầu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của thôn, làng. Nhờ vậy, trong năm 2021, toàn huyện có 43/49 thôn, làng được công nhận thôn, làng văn hóa; trên gần 80% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, trong đó 100% hộ gia đình Già làng được công nhận là gia đình văn hóa.      

Phát biểu tại Hội nghị Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các Già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần vào sự phát triển bền vững của huyện nhà. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện mong muốn và tin tưởng các vị Già làng tiếp tục nâng cao kiến thức, kịp thời nắm bắt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền vận động Nhân dân thôn làng mình tin, thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, ra sức thi đua phát triển kinh tế – xã hội, vươn lên làm giàu chính đáng, bảo vệ, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xây dựng thôn làng ấm no, đoàn kết.

Trao giấy khen cho các già làng tiểu biểu năm 2021

Nhân dịp này có 11 Già làng tiêu biểu đã được UBND huyện đã tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác cũng cố khối


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật