A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xã Đăk Tờ Lung tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chiều ngày 06/4/2021, Đảng ủy xã Đăk Tờ Lung tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thanh Tùng - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy – Tổ trưởng tổ cấp ủy phụ trách xã Đăk Tờ Lung; Đinh Văn Hương – HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Thường trực HĐND – UBND – UBMT TQVN xã; các đồng chí trong BCH Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2020. Chủ trì Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Minh Trí - HUV, Bí thư Đảng ủy xã và các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy.

Quang cảnh tại Hội nghị

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, theo nội dung Báo cáo sơ kết 05 năm trình bày tại Hội nghị cho thấy: Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách nghiên túc đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn việc thực hiện Chỉ thị với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được củng cố; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều bước đổi mới.   

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã ban hành nhiều Kế hoạch, Hướng dẫn, Công văn để triển khai thực hiện Chuyên đề học tập toàn khóa, chuyên đề hằng năm (từ năm 2017 đến năm 2020); trong 05 năm qua đã tổ chức 05 đợt phổ biến, quán triệt với 3000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia; sau khi được học tập chuyên đề của từng năm và toàn khóa đã có 100% cán bộ, đảng viên viết bản cam kết trong việc học tập, làm theo Bác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể xã thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn  viên, hội viên tích cực học tập, rèn luyện nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, kịp thời khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các chi bộ trường học thường xuyên tổ chức kể chuyện về Bác vào sáng thứ hai đầu tuần; từ năm 2017 đến năm 2020 Đảng ủy đã tổ chức được 06 đợt kiểm tra đối với 15 chi bộ; qua 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn xã, theo đó các đơn vị trực thuộc triển khai được nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực như: mô hình giúp nhau bằng ngày công lao động của các chi hội của các thôn; mô hình trồng hoa các tuyến đường liên thôn (tại thôn 6-Kon Rá và thôn 4-Kon Mong Tu) để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao; mô hình đoạn đường tự quản do các ngành mặt trận, đoàn thể xã tự quản; mô hình trồng chuối Nam mỹ của hợp tác xã; mô hình Tổ hợp tác trồng lúa nếp than.

Trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy xã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như trên, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị tại một số Chi bộ, đặc biệt là Chi bộ khối nông thôn chưa đi vào chiều sâu, hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao; việc thực hiện đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Bản cam kết hàng năm ở một số ít cán bộ, đảng viên chưa thật sự nghiêm túc, kết quả thực hiện chưa cao.

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 năm, khắc phục những hạn chế thiếu sót trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong thời gian tới Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội làm tốt một số nội dung sau: (1) Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; tạo sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị - xã hội; đưa việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; (2) Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân; (3) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”; (4) Thực hiện tốt Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI); (5) Làm tốt việc hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm theo từng nội dung chuyên đề về học tập và làm theo Bác; (6) Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong thời gian đến.   

Trao tặng giấy khen cho các tập thể  

Trao tặng giấy khen cho các cá nhân

Tại Hội nghị, Đảng ủy xã đã biểu dương, khen thưởng cho 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2020./.    


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật